Inlägg av creativeworks

100% ökad kapacitet med lösning som installerades utan avbrott i produktionen

Förrådslagret hos en kund i Mellansverige behövde förnyas. Utmaningen var att lagret försörjde alla produktionslinjer med material, vilket innebar att ombyggnationen måste göras så att verksamheten påverkades så lite som möjligt. Efter genomgången förstudie beslutades att ersätta befintlig layout bestående av skyttelvagnslösning framför kranarna, med en conveyorloop och ny conveyorstyrning.

56% färre plocktimmar i Bufabs manuella lager

Bufab France behövde utveckla sitt manuella lager om 5200 m2 där man plockade alla kundorder från traditionellt pallställage. Logistik & Projekt fick i uppdrag att göra en förstudie på att införa Shelf-rack och Flow-rack, med plock styrt från WMS och handdatorer. Under uppdragets gång förändrades lösningen till att göra större delen av allt plock från […]