Case: Läkemedelsföretag

100% ökad kapacitet med lösning som installerades utan avbrott i produktionen

Förrådslagret hos en kund i Mellansverige behövde förnyas. Utmaningen var att lagret försörjde alla produktionslinjer med material, vilket innebar att ombyggnationen måste göras så att verksamheten påverkades så lite som möjligt. Efter genomgången förstudie beslutades att ersätta befintlig layout bestående av skyttelvagnslösning framför kranarna, med en conveyorloop och ny conveyorstyrning.

Logistik & Projekt ansvarade för:

 • Förstudie inklusive framtagning av lösning
 • Drivit upphandlingsprocessen
 • Projektledning
 • Site management för genomförandet

Lagret kunde som mest stoppas under 16 dagar då företaget stängde för sommaren.

Bakgrund

Förrådslager med 11 kranar, 26.000 pallplatser och ett äldre conveyorsystem, där tillgängligheten hotades av att nya reservdelar inte längre fanns tillgängliga, samt ett ökat kapacitetsbehov.

Utmaning

Lagret kunde som mest stoppas under 16 dagar då företaget stängde för sommaren. Det skulle leda till stora konsekvenser om materialförsörjningen inte kunde återupptas på utsatt tid.

Resultat

 • Ny layout för framtidens behov
 • Ökad kapacitet för in- och utlagring med 100%
 • Varje fas lämnades över till verksamheten enligt ursprunglig plan

Framgångsfaktorer

Stort fokus lades under projektets gång på planering och förberedelser. Redan under förstudiefasen togs en detaljerad genomförandeplan fram, där konstaterades det att hela scoopet inte gick att genomföra med acceptabla risker under ett sommarstopp, utan fick delas upp i tre huvudsakliga faser:

 • PLC uppgradering. Under våren 2017 uppgraderades styrning för det befintliga conveyorsystemet till modern PLC, även med nytt interface mot överordnat styrsystem.
 • Ombyggnation del 1. Under juli 2017 ersattes halva det befintliga conveyorsystemet med en ny conveyorloop framför kranarna.
 • Ombyggnation del 2. Under sommarstoppet 2018 kunde den avslutande ombyggnationen genomföras.

Övriga framgångsfaktorer

 • Genom att utmana traditionell planering och lösningar har många aktiviteter kunnat tidigareläggas för att minska arbetsinnehåll och risker under sommarstoppen.
 • För att undvika problem under genomförandet gjordes förberedande tester när det var möjligt, framförallt mellan de olika systemen.
 • För att snabbt kunna komma vidare när problem uppstod under installationen fanns projektledningen ständigt närvarande.
 • Proaktiv riskhantering, med genomtänkta lösningar samt alternativa planer redo.

Vill du veta mer om det här projektet?

+46 70 399 84 66 sven@logistikprojekt.com