Logistics knowledge on site

Vi rekommenderar att driva projekt i fyra steg. En snabbanalys – vi kallar det för Quickchek – är ett bra första steg där vi tittar närmare hur Er logistik mår. Med förståelsen för problemet jobbar vi gemensamt med våra kunder fram lösningsförslag och hjälper till med underlag för upphandling och kontrakt. Under genomförandet finns det mycket att tänka på, säkerhet på arbetsplatsen, uppföljningsmöten och kvalitetssäkring är några punkter vi har fokus på. Projektet avslutas med acceptanstest och tillgänglighetsmätning.

Projektledning

Vår erfarenhet och trygghet av att arbeta med flertalet kunder inom skiftande verksamheter gör oss flexibla att arbeta med olika projektmodeller där vi anpassar oss efter kundens önskemål. Vi använder oss även av egna dokument och mallar när kunden inte har en egen projektledningsprocess.

Implementera logistiklösningar:

Projektkoordinering mellan byggnation och logistikutrustning

Säkerställa att specifikationer och projektkrav uppfattas korrekt

Klargöra interface

Säkerhetskoordinering

Riskhantering

Hantera förändringar i projektet

Projektuppföljning gällande kostnader, tidplaner och kvalitet

Statusrapportering mot projektägaren

Hantera integration av mjukvara i IT-strukturen

Leda acceptanstest och tillgänglighetsmätning

Följa upp och avsluta öppna punkter

Kontakta oss så
berättar vi mer

+46 70 399 84 66
sven@logistikprojekt.com

Kontakta oss så
berättar vi mer

+46 72 142 75 00 joakim@logistikprojekt.com

Automatiseringskollen

En förstudie för att identifiera potentiell lagerautomatisering. Automatiseringskollen omfattar en dataanalys och processgenomgång av kundens verksamhet och besvarar frågan om det finns incitament i att automatisera.

Upplägg:

Verksamhetsbesök

Förenklad dataanalys

Slutrapport

Uppskattad tidsåtgång är 10 arbetsdagar.

Kontakta oss så
berättar vi mer

+46 73 091 94 15
reto@logistikprojekt.com

Quickcheck

Logistik & Projekt erbjuder en skräddarsydd analys av kundens logistikverksamhet. Då görs en dataanalys och processgenomgång som ligger till grund för potentiella förbättringar och logistikkoncept. Vår Quickcheck ger en bra bild av hur Er logistik mår.

Ett vanligt upplägg är:

Workshop – informationsinsamling och processgenomgång tillsammans med kunden

Dataanalys – en detaljerad analys, tex gällande flöden

Rapport och eventuell konceptlösning

Kontakta oss så
berättar vi mer

+46 73 091 94 15
reto@logistikprojekt.com

Dataanalys

För att säkerställa att lösningar och framtida beslut baseras på fakta är det av stor vikt att all tillgänglig data och framtida scenarier analyseras på ett korrekt sätt. Detta för att göra en korrekt dimensionering och välja rätt logistiklösning.

Det handlar till exempel om analys av:

Materialflöden

Transport och laststorlekar

Artikelstruktur

Orderstruktur

Logistik & Projekt använder sig av Business Intelligens verktyg från Qlik som anpassats för logistikverksamhet.

Kontakta oss så
berättar vi mer

+46 73 707 99 27
robin@logistikprojekt.com

3D-scanning och Virtual twin

Med avancerad utrustning scannas Er verksamhet. Sedan skapas en point-cloud, som fungerar likt google street view, i Er verksamhet. Med hjälp av scanningsunderlagen kan det skapas en 3D-modell där vi kan modellera verksamhetsförändringar. Den nya modelleringen kan sedan skapas upp i 3D och besökas med 3D-glasögon för att verifiera ändringarna.

Undvika överraskningar och säkra era förändringar

Kvalitetssäkra framtida verksamhetsförändringar

Möjlighet att besöka din fabrik virtuellt 24-7 oavsett vart du befinner dig

Mäta och skapa CAD-objekt

Virtuell Gemba walk

Verifiera befintlig layout

Kontakta oss så
berättar vi mer

+46 73 091 94 15
reto@logistikprojekt.com

Kontakta oss så
berättar vi mer

+46 73 707 99 27 robin@logistikprojekt.com

Logistiklösningar

Baserat på resultat av dataanalys och processdesign tillsammans med Era behov och önskemål skapas ett effektivt och anpassat logistikkoncept. Konceptet är grunden till ett business case och beslutsunderlag.

Förstudie

Identifiering av fysiska begränsningar

Insamlande av behov och önskemål

Genomgång av dom övergripande processerna

Expansionsmöjligheter

Framtagning av konceptlösningar

Uppskattning av investerings och driftskostnader

Uppskattning av förbättringspotential

Övergripande tidplan

Jämförelse av olika lösningar

Detaljplanering

Framtagning av detaljerad logistiklösning

Ge förslag på lämpliga leverantörer

Byggnadskoordinering med arkitekter och leverantörer

Ta fram koncept för IT/systemgränssnitt

Uppskattning av personalbehov

Beräkning av investerings- och driftskostnader

Ta fram genomförandetidplan

CAD

2D- och 3D-layouter

3D-visualisering

3D-animationer

Koordinering av WMS och system för transportadministration

Definiera användarprocesser och gränssnitt

Stötta vid framtagning av tekniska specifikationer

Kvalitetssäkra test och implementering

Upphandling

Projektbeskrivning och tekniska specifikationer

Välja ut lämpliga leverantörer för offertförfrågan

Offertutvärdering

Framtagning av kontraktsdokument

Stötta vid kontraktsförhandling

Kontakta oss så
berättar vi mer

+46 70 399 84 66
sven@logistikprojekt.com

Kontakta oss så
berättar vi mer

+46 73 091 94 15 reto@logistikprojekt.com