Våra kundcase

Vi arbetar med uppdragsgivare över hela Europa. Genom projektering och projektledning jobbar vi i våra kunders verksamhet med ett tydligt resultatfokus. Nedan har vi samlat några av våra kundcase som beskriver vilken typ av projekt vi har erfarenhet av och hur de är genomförda.

Case: Handel- och distributionsbolag

Införande av Warehouse och Transport Management System

Kund hade beslutat sig för att i framtiden byta ERP-system. För att säkra distributionsprocessen beslutade man sig för att implementera ett WMS och ett TMS. Införandet av WMS resulterade i en papperslös plockprocess med ökad effektivitet och minskade antal plockfel. Genom automatisk konsolidering och fraktbokning i TMS ökade kunden sin leveransprecision och minskade sina fraktkostnader.

Läs hela artikeln

Case: Belysningsindustrin

Flytt av montering och lager under COVID-19

Kunden behövde hjälp med att flytta montering och lager från norra Sverige till Centraleuropa för att uppnå kortare ledtid till sina kunder och effektivisera verksamheten. Efter framtagande av en konkret projektplan med specificerad budget och tydlig ansvarsfördelning kunde vi tillsammans med kunden genomföra en fabriksflytt och byte av ERP-system inom 9 månader. Projektet genomfördes under […]

Läs hela artikeln

Case: Läkemedelsföretag

100% ökad kapacitet med lösning som installerades utan avbrott i produktionen

Förrådslagret hos en kund i Mellansverige behövde förnyas. Utmaningen var att lagret försörjde alla produktionslinjer med material, vilket innebar att ombyggnationen måste göras så att verksamheten påverkades så lite som möjligt. Efter genomgången förstudie beslutades att ersätta befintlig layout bestående av skyttelvagnslösning framför kranarna, med en conveyorloop och ny conveyorstyrning.

Läs hela artikeln

Case: Bufab

56% färre plocktimmar i Bufabs manuella lager

Bufab France behövde utveckla sitt manuella lager om 5200 m2 där man plockade alla kundorder från traditionellt pallställage. Logistik & Projekt fick i uppdrag att göra en förstudie på att införa Shelf-rack och Flow-rack, med plock styrt från WMS och handdatorer. Under uppdragets gång förändrades lösningen till att göra större delen av allt plock från […]

Läs hela artikeln

Välkommen att kontakta oss!

Vill du veta mer om oss och våra tjänster, kontakt gärna någon av våra konsulter här.

Email: info@logistikprojekt.com

Litslena-Hällby 19, 749 50 Ekolsund, Sverige