Case: Bufab

56% färre plocktimmar i Bufabs manuella lager

Bufab France behövde utveckla sitt manuella lager om 5200 m2 där man plockade alla kundorder från traditionellt pallställage. Logistik & Projekt fick i uppdrag att göra en förstudie på att införa Shelf-rack och Flow-rack, med plock styrt från WMS och handdatorer. Under uppdragets gång förändrades lösningen till att göra större delen av allt plock från hissautomater. Beslutet blev att installera åtta stycken Kardex Shuttle XP.

"Lösningen förändrades och växte fram under projektets gång. Tack vare ett transparent samarbete mellan oss på Bufab och konsulterna på Logistik & Projekt kunde vi jobba oss fram till den bästa lösningen" - VD Bufab France

Framgångsfaktorer

  • Brett kunnande av olika lösningar för att kunna utvärdera olika möjligheter.
  • Prestigelöst förhållningssätt till att hitta bästa lösningen för kunden.

Resultat

  • Installation av åtta stycken Kardex Shuttle XP tar 128 m2 i anspråk men ger en Tray-area i maskinerna på 2628 m2.
  • “Colour pick” och “pick by light” garanterar ett snabbt och säkert plock.
  • Antalet plocktimmar per dag har reducerats med 56%

Vill du veta mer om det här projektet?

+46 73 091 94 15 reto@logistikprojekt.com