Case: Handel- och distributionsbolag

Införande av Warehouse och Transport Management System

Kund hade beslutat sig för att i framtiden byta ERP-system. För att säkra distributionsprocessen beslutade man sig för att implementera ett WMS och ett TMS. Införandet av WMS resulterade i en papperslös plockprocess med ökad effektivitet och minskade antal plockfel. Genom automatisk konsolidering och fraktbokning i TMS ökade kunden sin leveransprecision och minskade sina fraktkostnader.

Logistik & Projekt ansvarade för:

 • Nulägesanalys
 • Definiera framtida process baserat på best practice
 • Upphandlingsunderlag för WMS- och TMS system
 • Kontraktsförhandling med systemleverantörer
 • Projektledning och Change Manangement
 • Testing och ramp-up

Utmaning

 • Ostrukturerad och bristfällig masterdata
 • Att leda medarbetare genom omvälvande förändring
 • Integration mot föråldrat ERP-system

Resultat

 • Ökad plockkapacitet med ca 30% efter ett år
 • Minskade transportkostnader med ca 40% under första året
 • Personoberoende i plock
 • Förbättrad arbetsmiljö – minskad stress
 • Minskade kostnader relaterade till felsaldon

Vill du veta mer om det här projektet?

+46 73 707 99 27 robin@logistikprojekt.com