Reto
Strahl

"Jag motiveras av att driva förändringsarbete som gör skillnad i en organisation."

Reto arbetar som logistikkonsult och projektledare med internationell ledarskapserfarenhet.

Han har arbetat som projektledare och ledare inom intralogistik och automatiserade lager sedan 2003. Efter att ha börjat som mjukvaruingenjör fortsatte han som projektledare och ledare. Han har god multifunktionell förståelse inom produktion, automation, idriftsättning, integration och försäljning av logistikutrustning.

Reto har agerat som ansvarig portfoliomanager för ett flertal effektiviserings-, produktions- och lagerflyttprojekt på koncernnivå. Som logistikkonsult har Reto skapat ett flertal logistikkoncept för manuella och automatiserade lager samt distributionscenter inom ett flertal branscher och eCommerce. På senare år har han varit ansvarig projektledare för produktions- och lagerflyttar i Europa.

Som person är Reto tydlig och agerar på ett strukturerat sätt för att driva arbetet framåt. Han har en bra förståelse för strategiska sammanhang i organisationer och verksamheter.

Utbildning / kompetenser

Logistikkoncept
Investeringsprojekt
Projektportfolio management

Kontakt

+46 73 091 94 15
reto@logistikprojekt.com

Utgår ifrån: Enköping

Joakim
Holmqvist

"Att tillföra ett driv i projektet och skapa ett väl fungerande team är mina styrkor inom projektledning."

Joakim har en bred erfarenhet som projektledare samt chef på större internationella bolag. Han har lett projekt gällande energieffektiviseringar, produktionshöjande åtgärder på kärnkraftverk samt leveranser och installation av logistiklösningar över världen. Han har även arbetat som officer samt kvalitetschef och har en trygg och stabil ledarstil.

Vidare har Joakim arbetat som chef över projektledare inom logistiklösningar med ansvaret att vidareutveckla teamet, interna processer och arbetssätt.

Joakim drivs av att tillföra energi och bygga projektteamet mot gemensamt uppsatta mål. Är en inkluderande lagspelare som gillar utmaningar, stora som små. Han trivs i komplexa, dynamiska projekt där det finns potential för förbättringar.

Utbildning / kompetenser

Projektledning
Förändringsledning
Logistikförändringar
Kvalitetsledning
Siteledning
Ledarskap

Kontakt

+46 72 142 75 00
joakim@logistikprojekt.com

Utgår ifrån: Vadstena

Sven
Dock

"Rätt från början - hela vägen till slutet."

Sven är projektledare och logistikkonsult med bred internationell erfarenhet. 

Han har en gedigen erfarenhet av att genomföra projekt inom logistikområdet. Under hela sin verksamma karriär har han arbetat med lösningar och implementering av produkter inom lagerlogistik och angränsande områden. Under dessa år har han drivit ett stort antal projekt av olika storlek och karaktär, mot ett antal olika kunder i flera världsdelar. Förutom att ha arbetet som ledare i rollen som projektledare så har Sven även en omfattande chefserfarenhet.

Sven har en hög kommunikativ förmåga och är en social person som har lätt att inspirera och motivera andra. Han är drivande med stort mått av självständighet och höga krav på det arbete som ska utföras. En av hans styrkor är att analytiskt och strukturerat bryta ner problem för att sedan kunna lösa dem.

Utbildning / kompetenser

Projektledning
Logistiklösningar
Förbättringsarbete

Kontakt

+46 70 399 84 66
sven@logistikprojekt.com

Utgår ifrån: Norrköping

Robin
Söderberg

"Jag drivs av att utvecklas, gå utanför min komfortzon och leverera resultat som gör skillnad för uppdragsgivaren."

Robin är logistikkonsult och projektledare. Han har stor erfarenhet av lagerprocesser och har varit delaktig i flertalet projekt med installationer av lagerhanteringssystem. Under flera år har han jobbat som processägare för Warehouse Management System och Transport Management System.

Senaste åren har Robin jobbat som projektledare och systemutvecklare för flertalet transport- och logistiklösningar. Han har väldigt goda kunskaper i Jeeves ERP, både som utvecklare och användare. Han har utvecklat avancerad business intelligence modeller för analys av lagerverksamheter.

Robin är en driven person som strävar efter att ta mycket ansvar och hela tiden åstadkomma effektiva resultat. Han motiveras av att förstå och lära sig ny kunskap för att utvecklas.

Utbildning / kompetenser

Projektledning
Dataanalys & BI verktyg
Programmering SQL/Javascript
Integrationer
Logistiklösningar

Kontakt

+46 73 707 99 27
robin@logistikprojekt.com

Utgår ifrån: Falkenberg

Anna
Smedberg

"Kontakta mig om du har frågor angående administration och ekonomi"

Anna är ansvarig för administration och ekonomi inom företaget.

Hon har utbildat sig inom sportsmanagement med fokus på juridik, ekonomi och organisatioriska frågor och har fortsatt ett stort idéellt intresse för ungdomsidrott.

Efter utbildningen arbetade hon flera år inom svensk idrott med organisationsutveckling som process och projektledare.

Kontakt

+46 70 672 00 39
anna@logistikprojekt.com