Vad är lagerautomatisering?

Lagerautomatisering är en process där automatiseringsteknik och automationslösningar används för att effektivisera och optimera olika aspekter av lagerhantering och lagerverksamhet. Det kan beskrivas som en strategisk investering som inte bara ökar effektiviteten, utan också förbättrar konkurrenskraften och förmågan att möta kraven på en snabbt föränderlig marknad. Målet med lagerautomatisering är att öka effektiviteten, minska kostnader och förbättra hanteringen av varor och material i ett lager. Genom att processerna för lagerhantering optimeras och automatiseras kan lagerverksamheter maximera sina resurser och minska kostnader för bland annat arbetskraft. Med andra ord ger lagerautomation möjlighet att göra lagerverksamheter mer hållbara, flexibla och kostnadseffektiva, samtidigt som de ökar kundnöjdheten genom snabbare och mer exakta leveranser. 

Automation audit

För att identifiera potentiell lagerautomatisering erbjuder vi på Logistik & Projekt en förstudie av våra kunders verksamhet som vi kallar Automatiseringskollen. Denna tjänst omfattar en dataanalys och processgenomgång av kundens verksamhet och besvarar frågan om det finns incitament i att automatisera lagret. Resultaten från denna förstudie hjälper våra kunder att fatta motiverade beslut om huruvida verksamheten bör investera i lagerautomation och vilka specifika åtgärder som kan vara nödvändiga för att uppnå detta mål. Det ger våra kunder en vägledning för att forma framtida beslut och investeringar i logistik och lagerhantering.

 

Approach:

 

Verksamhetsbesök:

Vi kommer på besök hos er verksamhet där vi observerar och samlar in information om hur verksamheten fungerar i dagsläget. Detta inkluderar studerandet av arbetsprocesser, system, och insamling av data om hur varor hanteras och flyttas i verksamheten.

Förenklad dataanalys:

Efter besöket analyserar vi den insamlade data och information som samlats in om er verksamhet. Denna dataanalys syftar till att identifiera områden där automatisering kan vara lämplig och fördelaktig för att effektivisera verksamheten.

 

Slutrapport:

Baserat på resultatet från dataanalysen och verksamhetsbesöket skapar vi en slutrapport.
Slutrapporten sammanfattar resultaten vi kommit fram till och ger svar på frågan om det finns incitament till lagerautomation, och i sådana fall vilka områden som skulle gynnas av lagerautomatiseringen.

 

Uppskattad tidsåtgång för denna process är ca 10 arbetsdagar.

Kontakta oss på Logistik & Projekt för att starta en meningsfull dialog och ta det första steget mot att automatisera er lagerverksamhet och uppnå era mål. Vi ser fram emot att få möjligheten att samarbeta med er!