Projektledning inom logistik

Vårt team har gedigen erfarenhet av att arbeta med projektledning inom logistik i skiftande verksamheter. Detta gör oss flexibla att arbeta med olika projektmodeller, där vi anpassar oss efter kundens särskilda önskemål. Vid de fall där kunden inte har en egen struktur i sin projektledningsprocess använder vi oss av egenskapade dokument och mallar för projektledning inom logistik, som vi sedan anpassar efter kundens behov. Vid inledandet av ett samarbete med en kund utan en etablerad struktur i projektledningsprocessen kartlägger vi grundligt kundens behov och mål för att tydligt identifiera fokusområden. Vi tycker det är oerhört viktigt att arbeta nära våra uppdragsgivare och vi drivs av att skapa mervärde för kunden genom våra lösningar. Vår flexibilitet är en nyckelfaktor som gör att vi kan skapa framgångsrika resultat i olika projektmodeller och situationer. Oavsett storlek på projektet strävar våra professionella projektledare inom logistik efter att leverera högkvalitativa resultat för att kunna överträffa våra kunders förväntningar.

Implementera logistiklösningar

 • Projektkoordinering mellan byggnation och logistikutrustning: Detta möjliggör effektiv resursanvändning. Genom att samordna projektet mellan byggnation och logistikutrustning kan verksamheter säkerställa att resurser används effektivt.
 • Säkerställa att specifikationer och projektkrav uppfattas korrekt: Detta är avgörande för att undvika missförstånd och felaktiga implementeringar. Bidrar till att man kan säkerställa att den slutliga logistiklösningen är i enlighet med företagets behov och mål.
 • Klargöra interface: Detta skapar en smidig samverkan mellan alla system och komponenter i projektet, vilket kan minimera brister. 
 • Säkerhetskoordinering: En effektiv säkerhetskoordinering är viktigt inom logistik då det ofta kräver hantering av utrustning och material. Detta minimerar risken för skador och olyckor. 
 • Riskhantering: Genom att hantera och identifiera risker inom projektet kan man undvika förseningar och kostnadsöverskridanden.
 • Hantera förändringar i projektet:  En god projektledning inom logistik kan bidra till att minimera potentiella problem och konsekvenser.
 • Projektuppföljning gällande kostnader, tidsplaner och kvalitet: Det garanterar att projektet är ekonomiskt effektivt, håller sig inom tidsramar och levererar hög kvalitet.
 • Statusrapportering mot projektägaren: Att rapportera status till projektägaren är viktigt för att hålla dem informerade om projektets framsteg och eventuella problem. 
 • Integration av mjukvara i IT-strukturen: En teknologisk integration är avgörande för att skapa effektiva logistiklösningar.
 • Leda acceptanstest och tillgänglighetsmätning: Detta säkerställer att den implementerade logistiklösningen är i linje med krav och att den är användarvänlig och fungerar som förväntat.
 • Följa upp och avsluta öppna punkter: Uppföljning är viktigt för att säkerställa att projektet går framåt smidigt och att inga frågor förblir olösta, vilket kan påverka projektets framsteg och kvalitet.