Logistics
solutions made
to perform

Välkommen till Logistik & Projekt.

Med lång erfarenhet och expertis, levererar vi logistiklösningar och projektledning för optimering och effektivisering. Lösningar som fungerar på riktigt.1

Projektledning för ert logistikprojekt

Vår styrka är att projektleda och säkerställa att rätt lösningar implementeras i verksamheten för att göra skillnad. Från analys och visualisering till färdig implementation skapar vi resultat tillsammans med våra uppdragsgivare. Vi arbetar med logisitik på alla nivåer, både för medelstora och större bolag. Våra dedikerade konsulter har alla ett gemensamt mål – logistiklösningar som presterar.

Projektledning

Vår erfarenhet och trygghet av att arbeta med flertalet kunder inom skiftande verksamheter gör oss flexibla att arbeta med olika projektmodeller där vi anpassar oss efter kundens önskemål. Vi använder oss även av egna dokument och mallar när kunden inte har en egen projektledningsprocess.

Läs mer

Automatiseringskollen

En förstudie för att identifiera potentiell lagerautomatisering. Automatiseringskollen omfattar en dataanalys och processgenomgång av kundens verksamhet och besvarar frågan om det finns incitament i att automatisera.

Läs mer

Quickcheck

Logistik & Projekt erbjuder en skräddarsydd analys av kundens logistikverksamhet. Då görs en dataanalys och processgenomgång som ligger till grund för potentiella förbättringar och logistikkoncept. Vår Quickcheck ger en bra bild av hur Er logistik mår.

Läs mer

Dataanalys

För att säkerställa att lösningar och framtida beslut baseras på fakta är det av stor vikt att all tillgänglig data och framtida scenarier analyseras på ett korrekt sätt. Detta för att göra en korrekt dimensionering och välja rätt logistiklösning.

Läs mer

3D-scanning och Virtual twin

Med avancerad utrustning scannas Er verksamhet. Sedan skapas en point-cloud, som fungerar likt google street view, i Er verksamhet. Med hjälp av scanningsunderlagen kan det skapas en 3D-modell där vi kan modellera verksamhetsförändringar. Den nya modelleringen kan sedan skapas upp i 3D och besökas med 3D-glasögon för att verifiera ändringarna.

Läs mer

Logistiklösningar

Baserat på resultat av dataanalys och processdesign tillsammans med Era behov och önskemål skapas ett effektivt och anpassat logistikkoncept. Konceptet är grunden till ett business case och beslutsunderlag.

Läs mer

Kundcase

Vi arbetar med uppdragsgivare över hela Europa. Genom projektering och projektledning jobbar vi i våra kunders verksamhet med ett tydligt resultatfokus. Nedan har vi samlat några av våra kundcase som beskriver vilken typ av projekt vi har erfarenhet av och hur de är genomförda.

Case: Handel- och distributionsbolag

Införande av Warehouse och Transport Management System

Kund hade beslutat sig för att i framtiden byta ERP-system. För att säkra distributionsprocessen beslutade man sig för att implementera ett WMS och ett TMS. Införandet av WMS resulterade i en papperslös plockprocess med ökad effektivitet och minskade antal plockfel. Genom automatisk konsolidering och fraktbokning i TMS ökade kunden sin leveransprecision och minskade sina fraktkostnader.

Läs hela artikeln

Case: Belysningsindustrin

Flytt av montering och lager under COVID-19

Kunden behövde hjälp med att flytta montering och lager från norra Sverige till Centraleuropa för att uppnå kortare ledtid till sina kunder och effektivisera verksamheten. Efter framtagande av en konkret projektplan med specificerad budget och tydlig ansvarsfördelning kunde vi tillsammans med kunden genomföra en fabriksflytt och byte av ERP-system inom 9 månader. Projektet genomfördes under […]

Läs hela artikeln

Case: Läkemedelsföretag

100% ökad kapacitet med lösning som installerades utan avbrott i produktionen

Förrådslagret hos en kund i Mellansverige behövde förnyas. Utmaningen var att lagret försörjde alla produktionslinjer med material, vilket innebar att ombyggnationen måste göras så att verksamheten påverkades så lite som möjligt. Efter genomgången förstudie beslutades att ersätta befintlig layout bestående av skyttelvagnslösning framför kranarna, med en conveyorloop och ny conveyorstyrning.

Läs hela artikeln

Case: Bufab

56% färre plocktimmar i Bufabs manuella lager

Bufab France behövde utveckla sitt manuella lager om 5200 m2 där man plockade alla kundorder från traditionellt pallställage. Logistik & Projekt fick i uppdrag att göra en förstudie på att införa Shelf-rack och Flow-rack, med plock styrt från WMS och handdatorer. Under uppdragets gång förändrades lösningen till att göra större delen av allt plock från […]

Läs hela artikeln

Välkommen att kontakta oss!

Vill du veta mer om oss och våra tjänster, kontakt gärna någon av våra konsulter här.

Email: info@logistikprojekt.com

Litslena-Hällby 19, 749 50 Ekolsund, Sverige