Inlägg av logistikprojekt

Införande av Warehouse och Transport Management System

Kund hade beslutat sig för att i framtiden byta ERP-system. För att säkra distributionsprocessen beslutade man sig för att implementera ett WMS och ett TMS. Införandet av WMS resulterade i en papperslös plockprocess med ökad effektivitet och minskade antal plockfel. Genom automatisk konsolidering och fraktbokning i TMS ökade kunden sin leveransprecision och minskade sina fraktkostnader.

Flytt av montering och lager under COVID-19

Kunden behövde hjälp med att flytta montering och lager från norra Sverige till Centraleuropa för att uppnå kortare ledtid till sina kunder och effektivisera verksamheten. Efter framtagande av en konkret projektplan med specificerad budget och tydlig ansvarsfördelning kunde vi tillsammans med kunden genomföra en fabriksflytt och byte av ERP-system inom 9 månader. Projektet genomfördes under […]

Integration av system för distributör

I det här projektet arbetade vår konsult som Integration Manager. Uppdraget bestod av att integrera olika låd- och pallhanteringssystem med ett WMS, samt integrera dem med varandra för ett nytt distributionslager. Projektet bestod av fyra olika delsystem – pallkranar, lättgodskranar, pallbanor och lättgodsbanor. Alla med tillhörande styrsystem samt överordnat WMS.Inom de olika delsystemen fanns funktioner […]

100% ökad kapacitet med lösning som installerades utan avbrott i produktionen

Förrådslagret hos en kund i Mellansverige behövde förnyas. Utmaningen var att lagret försörjde alla produktionslinjer med material, vilket innebar att ombyggnationen måste göras så att verksamheten påverkades så lite som möjligt. Efter genomgången förstudie beslutades att ersätta befintlig layout bestående av skyttelvagnslösning framför kranarna, med en conveyorloop och ny conveyorstyrning.

56% färre plocktimmar i Bufabs manuella lager

Bufab France behövde utveckla sitt manuella lager om 5200 m2 där man plockade alla kundorder från traditionellt pallställage. Logistik & Projekt fick i uppdrag att göra en förstudie på att införa Shelf-rack och Flow-rack, med plock styrt från WMS och handdatorer. Under uppdragets gång förändrades lösningen till att göra större delen av allt plock från […]