Inlägg av logistikprojekt

Införande av Warehouse och Transport Management System

Kund hade beslutat sig för att i framtiden byta ERP-system. För att säkra distributionsprocessen beslutade man sig för att implementera ett WMS och ett TMS. Införandet av WMS resulterade i en papperslös plockprocess med ökad effektivitet och minskade antal plockfel. Genom automatisk konsolidering och fraktbokning i TMS ökade kunden sin leveransprecision och minskade sina fraktkostnader.

Flytt av montering och lager under COVID-19

Kunden behövde hjälp med att flytta montering och lager från norra Sverige till Centraleuropa för att uppnå kortare ledtid till sina kunder och effektivisera verksamheten. Efter framtagande av en konkret projektplan med specificerad budget och tydlig ansvarsfördelning kunde vi tillsammans med kunden genomföra en fabriksflytt och byte av ERP-system inom 9 månader. Projektet genomfördes under […]

Integration av system för distributör

I det här projektet arbetade vår konsult som Integration Manager. Uppdraget bestod av att integrera olika låd- och pallhanteringssystem med ett WMS, samt integrera dem med varandra för ett nytt distributionslager. Projektet bestod av fyra olika delsystem – pallkranar, lättgodskranar, pallbanor och lättgodsbanor. Alla med tillhörande styrsystem samt överordnat WMS.Inom de olika delsystemen fanns funktioner […]